Kurdî, Jiyana İSA Mesih

Rastiya Îsa Mesîh, di dema me de her ku diçe bêhtir tê fêhmkirin
Ger ku hûn dixwazin di derheqê Incîl û Îsa Mesîh de danezana sererast
bigirin xwe bigihînin me


Girêdan

k_link http://www.mizginiyakurdi.com/

fblogo Mizgîniya Kurdî Facebook

40x40 Twitter @MizgîniyaKurdî